Mengenai SAPP

Misi SAPP

Mewujudkan sebuah kerajaan yang amanah dan masyarakat yang progresif, adil dan sejahtera.

“Bersama Kita Membangun, Serentak Kita Maju”